Oasis Massage & SPA

 

 

 

Witamy w OASIS MASSAGE & SPA

 

 

OASIS MASSAGE & SPA to wyjąt­kowe miej­sce, w któ­rym każdy znaj­dzie coś dla Sie­bie. Ofe­ru­jemy Swoim Gościom wachlarz masaży oraz pakie­tów odżyw­czych na ciało i twarz. Wyko­rzy­stu­jemy naj­wyż­szej jako­ści, pro­fe­sjo­nalne kosme­tyki takich firm jak: Ella Bache, Sten­ders, Pur­les, Thalgo oraz Jean D’Aarcel.


Naszą spe­cjal­no­ścią jest Masaż Balinesse.

 

Spo­kojny kli­mat oraz wyjąt­kowa Orien­talna atmos­fera, pozwolą Pań­stwu na peł­nię relaxu i odprę­że­nie.

 

ul. Stryjeńskich 6 lok 1C
(wejście od ul. Pala Telekiego)

tel. 22 252 00 61 e-mail: kabaty@oasisspa.pl

 

Salon  otwarty jest codziennie w godz. 10.00–21.00

 

 Zapraszamy do naszego drugiego salonu - Centrum, ul. Królewska 2

 

 

 

Zapraszamy na wirtualną wycieczkę po SPA

 

Zobacz film o naszym salonie

     

Zobacz wirtualną wycieczkę po SPA

 

Zobacz film o naszym salonie