« powrót
   

Masaże dla Dwojga

 

 

 

 

Spędź chwilę relaksu w towarzystwie bliskiej osoby.

 

Zapra­szamy pary, które w nie­ba­nalny spo­sób chcą zor­ga­ni­zo­wać swoją randkę, czy uczcić rocz­nicę. Przy­ja­ciółki, które chcą spę­dzić miło popo­łu­dnie, łącząc relaks i kobiece poga­du­chy. Wszystko to w nie­po­wta­rzal­nej atmos­fe­rze świa­tła świec, nie­zwy­kłych zapa­chów i koją­cej muzyki.


Masaże odby­wają się w naszym dwu­oso­bo­wym orien­tal­nym gabi­ne­cie.

 

Każda para może wybrać dla sie­bie masaże dla dwojga spo­śród dostęp­nych w naszej ofer­cie.

       
 czas:
60'  90' 
PAKIET PRETTY WOMAN & RELAX FOR MAN     480 zł
MASAŻ RELAKSACYJNY SERENITY INFUSION
  400 zł 520 zł
MASAŻ AYURV’ELLA   400 zł 520 zł
MASAŻ AROMA DE STENDERS   360 zł 480 zł
MASAŻ CHOCO DE STENDERS   380 zł 500 zł
MASAŻ BALINESSE   420 zł 540 zł
MASAŻ KLASYCZNY
300 zł 420 zł
     
  czas:  30'  45'
TAJSKI MASAŻ STÓP   240 zł 300 zł
INDYJSKI MASAŻ GŁOWY   240 zł 300 zł
     
Powyższe ceny dotyczą masaży dla dwóch osób!
 

Chcesz skorzystać? ZAPRASZAMY DO KONTAKTU